NieuwsDatum: 03-01-2016
Waarom onderhoud aan uw gevel

Onderhoud dient om de oorspronkelijke functie van een gebouw en de technische prestaties van zijn onderdelen te handhaven.

Alle materialen (Metselwerk, voegwerk, beton, schilderwerk, spouwankers enz.) vergaan op den duur. Zo verschillend als ze zijn, net zo verschillend is het met hun natuurlijke levensduur. Een gevel is een verzameling van vele materialen, die ieder hun eigen levensduur hebben; hout gaat niet zo lang mee als metselwerk. Door onderhoud wordt de veroudering vertraagd.


Er kunnen drie soorten onderhoud worden onderscheiden:

-correctief gevelonderhoud
-preventief gevelonderhoud
-functioneel gevelonderhoud

Bij de aanpak van gevelonderhoud kan gewacht worden tot het noodzakelijk is (klachtenonderhoud of correctief onderhoud), maar het kan ook planmatig gebeuren (preventief onderhoud) op basis van een gevel analyse rapport. Bij planmatig onderhoud wordt een onderhoudsprognose over meer jaren opgesteld voor uw gevel (MJOP).

Verder kan er sprake zijn van functioneel onderhoud: door andere wetten of maatschappelijke veranderingen kunnen aanpassingen noodzakelijk of wenselijk zijn. In het verlengde hiervan ligt gevelrenovatie, wanneer het omvangrijker en wezenlijker aanpassingen betreft; dan volgt een nieuwe cyclus van initiatief met programma van eisen, ontwerp en uitvoering uitmondend in een nieuwe gebruiksperiode.

Periodiek gevelonderhoud is te beschouwen als een vorm van preventief onderhoud. Een gevelanalyse toont aan of er sprake is van gebreken of achterstallig onderhoud en geeft een indicatie van de herstelkosten.

Dak en gevelonderhoud van een gebouw heeft o.m. betrekking op schilderwerk (binnen en buiten, hout, metaal en beton), dakherstel, dakgoten en hemelwaterafvoer, schoorsteenvegen, riolering, reparaties (hout, beton, metselwerk, voegwerk e.d.), behandelen van vochtdoorlatende muren, aanbouw en schuur enz..

Zie alle items
01-03-2016 De Moedt beschikt over nieuw straalapparatuur Torbo systeem

12-02-2016 Gevel Impregneren?

03-01-2016 Waarom onderhoud aan uw gevel

Meer nieuws